O ateliéri

ATELIÉR DOMOVA - ateliér ponúka odborné služby širokého zamerania, diferencuje riešenie úloh pre mesto a vidiek, zdôrazňuje poslanie architektúry v prostredí, uprednostňuje tvorivý kontakt s investorom. Výsledkom ateliéru je architektúra založená na očakávanej účelnosti s príťažlivou individuálnosťou výrazu, ponúkame architektúru poézie domova.

ATELIÉR DOMOVA - ateliér architektúry a urbanizmu, ateliér s víziami rozvoja malých miest a obcí, ateliér s komplexným vytváraným obytného prostredia a projektovaním jeho budov, ateliér prináša do obytného prostredia emóciu príťažlivosti verejných priestranstiev.

ATELIÉR DOMOVA – ateliér, ktorý Vás nesklame, osloví Vás novými ideami, Vaše rozhodnutia získajú rozmer budúcnosti, Váš domov sa bude vyznačovať hodnotami architektúry.

ATELIÉR DOMOVA - ateliér pre samosprávy, ateliér pre každého s víziou.

 

 

O nás

 

Ing.arch. Šarafín Martin

konateľ spoločnosti
nar. 1973
Fakulta Architektúry STU Bratislava 1998
Autorizovaný architekt 2004
e-mail: studio@atelierdomova.sk

Prof. Ing.arch. Šarafín Michal, DrSc.

nar. 1943
Stavebná fakulta Bratislava odbor architektura 1967
Autorizovaný architekt 1991
e-mail:studio@atelierdomova.sk

 

Atelier domova

Projekty
Atelier domova