Centrum obce - Štrba

 

Centrum obce

Štrba

Urbanistická štúdia / Projekt 2007-08

Projekt s podporou EU

Autor: Prof. Šarafín Michal a Ing.arch. Šarafín Martin

Spolupráca: Bc. Gbelský Noro a Hianik Igor