Bytový dom - prestavba podkrovia

Bytový dom – prestavba podkrovia

Bratislava – Továrenská ul. 1-3-5

Architektonická štúdia / 2010

Bytový dom - prestavba podkrovia, Továrenská, Bratislava