Úprava verejných priestranstiev – obnova NKP - Ist

 

Úprava verejných priestranstiev – obnova NKP

Istebné

Urbanistická štúdia 2008

Projekt s podporou EU

Autor: Prof. Šarafín Michal

Spolupráca: Ing.arch. Pafčová Sandra a Hianik Igor