Trencianska turna

Centrum obce

Trenčianska turná

Urbanistická štúdia 2009

Autor: prof. Šarafín michal

Spolupráca: Ing.arch.Pafčová sandra, Bc.Gbelský Norbert