Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Žemliare

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Žemliare

Urbanistická štúdia / Projekt 2007

Projekt s podporou EU

Autor: Prof. Šarafín Michal a Ing.arch. Šarafín Martin

Spolupráca: Hianik Igor