Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Mýtne Ludany

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Mýtne Ludany

Urbanistická štúdia / Projekt 2007-08

Projekt s podporou EU

Autor: Prof. Šarafín Michal a Ing.arch. Šarafín Martin

Spolupráca: Hianik Igor