Dom smútku – Čierne Kľačany

 

Dom smútku – rekonštrukcia a dostavba

Čierne Kľačany

Architektonická štúdia / Projekt 2005

Realizácia 2006

Projekt s podporou EU

Autor: Ing.arch. Šarafín Martin

Spolupráca: Ing.arch. Somorovská Dana a Hianik Igor