Centrum obce - Babindol

 

Centrum obce

Babindol

Urbanistická štúdia 2007-08

Projekt s podporou EU

Autor: Prof. Šarafín Michal a Ing.arch. Šarafín Martin

Spolupráca: Ing.arch. Pavlová Natália a Hianik Igor