Polyfunkčný dom „Elegant“, Piešťany

Polyfunkčný dom „Elegant“
Piešťany

Architektonická štúdia 2008

Projekt pre územné rozhodnutie 2009

Polyfunkčný dom „Elegant“, Piešťany