Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Dolný Štál

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Dolný Štál

Urbanistická štúdia / Projekt 2005

Projekt s podporou EU

Autori: Prof. Šarafín Michal a Ing.arch. Šarafín Martin