Centrum obce - Tvrdošovce

 

Centrum obce

Tvrdošovce

Urbanistická štúdia 2008

Projekt s podporou EU

Autor: Prof. Šarafín Michal

Spolupráca: Ing.arch. Pavlová Natália a Hianik Igor