Centrum obce – námestie - Gbely - Oloch

 

Centrum obce – námestie

Gbely - Oloch

Urbanistická štúdia 2008

Projekt s podporou EU

Autor: Prof. Šarafín Michal a Ing.arch. Šarafín Martin

Spolupráca: Hianik Igor