Atelierdomova.sk

       
SK    EN    DE

 

Uzemné plánovanie

- s dôrazom na efektívne a ekologické využitie potenciálu vidieckej krajiny a sociálno-ekonomických aktivít dediny
- aktualizácie územných plánov obci

spracované uzemné plány

Obnova dediny - úprava verejných priestranstiev - projekty pre Eurofondy

- dôraz na humanizáciu dopravy v obytných uliciach, architektonické umocnenie výrazu ústredných
priestranstiev - centrum obci
- participácia obyvateľa na tvorbe návrhu
- návrhy v znamení kultúrno-historického odkazu vidieka
- projekty pre eurofondy

spracované projekty pre Eurofondy

Urbanistické štúdie

- návrhy s riešením vybraných zón s cieľom overenia ich funkčnej a priestorovej potencie, úroveň objektového
usporiadania s návrhom regulatívov
- návrhy s komplexnou prípravou projektov pre výzvy Eurofondov zamerané na dlhodobé riadenie investičných zámerov samosprávy obcí.
- návrhy rekreačných areálov s využitím geotermálnej energie
- návrhy nových obytných skupín a zón v kontexte s rozvojom obci v znamení zachovania ich kultúrno-historického odkazu

spracované štúdie

Bytové, polyfunkčné domy, penzióny – štúdie, projekty

- komplexná projekčná činnosť od konceptu návrhu až po projekt na realizáciu
- individuálny prístup k návrhu, dialóg s investorom

spracované projekty

Rodinne domy – štúdie, projekty

- komplexná projekčná činnosť od konceptu návrhu až po projekt na realizáciu
- individuálny prístup k návrhu, dialóg s investorom

rodinné domy

Rekonštrukcie kaštieľov

- rekonštrukcie v znamení kultúrno-historického odkazu objektu
- rešpektovanie pamiatkovej hodnoty stavby

verejné stavby