Atelierdomova.sk

       
SK    EN    DE
 

Ing.arch. Šarafín Martin

konateľ spoločnosti
nar. 1973
Fakulta Architektúry STU Bratislava 1998
Autorizovaný architekt 2004
e-mail: studio@atelierdomova.sk

 

   


Prof. Ing.arch. Šarafín Michal, DrSc.

nar. 1943
Stavebná fakulta Bratislava odbor architektura 1967
Autorizovaný architekt 1991
e-mail:studio@atelierdomova.sk

 


 

                             

 

            ...a naši  verní spolupracovnici pre jednotlivé profesie projektov