Atelierdomova.sk

       
SK    EN    DE

Ing.arch. Šarafín Martin

konateľ spoločnosti
nar. 1973
Fakulta Architektúry STU Bratislava 1998
Autorizovaný architekt 2004
e-mail: studio@atelierdomova.sk

Prof. Ing.arch. Šarafín Michal, DrSc.

nar. 1943
Stavebná fakulta Bratislava odbor architektura 1967
Autorizovaný architekt 1991
e-mail:studio@atelierdomova.sk

Ing.arch. Pafčová Sandra

rod. Pavlová
nar. 1976
Fakulta Architektúry STU Bratislava - 2000
e-mail: pafcova@atelierdomova.sk

Ing.arch. Pavlová Natália

nar. 1982
Fakulta Architektúry STU Bratislava - 2008

    

   Schmidtová Michaela

     nar. 1982
     Externý managment